Jeg vil ikke Bureaukrati

roskole

Kommunen skal yde hjælp og service til de frivillige. De timer der bruges af ansatte kommer nemlig igen i som gode initiativer. Jeg er sikker på at kommunens medarbejder gerne vil det, men det kan være svært på grund af regler. Disse ting kan gøres bedre.

Eks. 1 er en afgift til vej og park på 3500 kr. for at en forening må opstille en scene på et kommunalt areal.  Ved den afholdte streetfestival støttede Kultur og fritidsudvalget med penge og dermed bruger personale tid på at udbetale penge med den ene hånd. Med den anden hånd sidder personale i vej og park, som tager 3500 kr. af kommunens egne penge tilbage igen, kun for at besvare en mail.

Eks. 2 er de problemer foreninger har haft med at få godkendt telte til diverse arrangementer. Til trods for ulykken med Cirkus Arena, så må dette ikke blive for svært. Foreningerne må hjælpes med sikkerheden. Det er jo i kommunen at eksperterne sidder.

Eks. 3 fra Kalundborg Roklub.  Her har vi problemer med rådne vinduer. Jeg har selv påpeget at det koster i varme. Til det svarede ejendomsservice, at det jo er en anden kasse, så det ændrer ikke noget. Forklaringen er at opvarmningen betales af kultur og fritid.

Sammen ka vi – Jeg vil Kalundborg