Klimaet skal reddes nu og vi har travlt

Jordens temperatur stiger med foruroligende hast.

Samtidigt oplever vi at havisen og gletcherne smelter med foruroligende hast. Vi har travlt.

Danmark, der før var en grøn førernation, har mistet momentum. Vi er nu langt nede på listen over landenes  CO2  reduktioner i Europa. Det kan vi takke DF og LA for, som pressede regeringen i den retning.

Men det går ikke. Vi er nødt til at leve op til Paris aftalen, så vi kan få begrænset den forventede temperatur stigning.

Vi mangler at få nogle klare aftaler for udfasning af benzin og diesel biler. Vi foreslår 1 mio i 2030. Men elbiler giver ikke noget i sig selv. De er kun en brik i den samlede billede.

Vi skal have indrettet vores elnet intelligent, så vi kan fordele forbruget ud over døgnet. D.v.s. fryserens kompressor skal køre når vi ikke laver mad og elbilen skal lades om natten.

Vi skal kunne lagre el. På den måde kan vi bedre få udnyttet strømmen med mindst muligt lagring og den grønne strøm bliver billigere.

Vi mangler landbruget. Lad os få udtaget nogle af de dårligeste jorde og få gjort dem til naturområder: f.eks skov, overdrev eller vådområder. Skovene kan dyrkes bæredygtig, hvor man sikrer tilvækst. Det vil lagre CO2, samtidigt med at vi kan blive mere elvforsynende med flis til vores mange helt nødvendige kraftvarme værker.

Vådområderne sikrer mod udvaskningen og sammen med overdrevene sikrer biodiversitetet.

Og så kan vi ikke løse tingene alene, da vejret skifter alle stedet, og landende har forskellige fordele og udfordringer. Vi kan løse udfordringerne sammen i Europa. Europa skal have et sammenhængene elnet med fri konkurrence. Lad os få udnyttet de mange gode off shore arealer vi har omkring Danmark, så Danmark kan blive 100 % grønt samtidigt med at vi kan tjene penge på at forsyne Europa med vindstrøm, når solen ikke skinnet på de tyske solceller. Nordsøen kan om man vil levere vindmøllestrøm nok til hele Europa.

Lad os sende flere penge til forskning i andre energikilder.

Det er også en mulighed at regulere sig til besparelse f.eks. ved afgifter på kød og flyrejser. Men det løser ikke problemerne, så teknologisk skal vi finde ambitionerne om at have førertrøjen i teknologikapløbet på igen.