Vi skal fokusere på bosætning

Skal Kalundborg Kommune have succes i fremtiden, så er det nemlig en tvingende nødvendig at vi lykkes her.

Ca. 2/3 dele af vores unge mennesker forlader nemlig Kalundborg Kommune i forbindelse med deres uddannelse, og en stor del af dem vender aldrig tilbage. Disse mennesker skal erstattes. Og de skal helst erstattes af andre, som ønsker at få børn i Kalundborg Kommune og som vil arbejde på vores virksomheder.

Du og jeg skal vi spørge os selv. Hvad gør Kalundborg Kommune attraktiv for tilflyttere? Og hvad gør især Kalundborg Kommune attraktiv for yngre tilflyttere, der gerne vil have børn eller har mindre børn?

Svarende er lige til. Foruden de gode jobs vi har i kommunen, så ønsker de gode daginstitutioner med rimelige normeringer. De ønsker gode og moderne skoler. De ønsker en attraktiv handelsby, der er spændende at vise frem for venner og familie. De ønsker et kulturliv, hvor man ikke altid skal køre til en anden større by. De ønsker god infrastruktur til og fra kommunen, så en partner kan arbejde i en anden by.

Vi skal derfor satse på børn og unge. Vi skal arbejde sten hårdt, for at få en bedre infrastruktur ind og ud af kommunen, men også i kommunen. Vi skal turde satse på, at gøre vores hovedby og handelscentrum Kalundborg by spændende. Vi har chancen nu, for at være ambitiøse med en ny havnefront, der kan bindes flot sammen med centrum, og som kan rumme en masse kultur. Satser vi ikke i Kalundborg Centrum, så risikerer vi at tabe hele kampen om bosætning til Holbæk, der har bedre infrastruktur. De fører stort på point på grund af den bedre infrastruktur, til trods for det faktum, at Holbæk næsten ingen industri har.

Jeg vil Kalundborg.