Ny lokal radikal folketingskandidat er valgt for Kalundborg og Odsherred

Det lokale byrådsmedlem Jeppe Hedegaard Sørensen blev onsdag aften valgt som ny folketingskandidat i Radikale Venstres valgkreds for Kalundborg og Odsherred. Emrah Tuncer fra Holbæk havde inden da pladsen som kandidat i både Holbæk og Kalundborg/Odsherred kredsen. Emrah vil nu koncentrere sig om at passe Holbæk kredsen.

Jeppe er født og opvokset i Kalundborg. Han er 40 år, uddannet ingeniør og arbejder som projekt leder i det private erhvervsliv. Privat lever Jeppe i en familie med 3 drenge på 5, 7 og 9 år. Jeppe nyder at være fysisk aktiv med løb og han er vildt med vandet i Kalundborg fjord. I Kalundborg roklub er han også et kendt ansigt- han var formand i klubben 11 år op til han blev valgt ind i byrådet.

Jeppes politiske engagement er født af de mange politiske diskussioner, han har oplevet i barndomshjemmet i Kalundborg. Her blev konservative og socialdemokratiske holdninger ofte diskuteret. Ståstedet for Jeppe er havnet på midten. Hjertet sidder på det rette sted og med sans for økonomisk ansvarlighed. Staten må godt tage styringen, når det gælder om, at skabe lige muligheder, og når de svageste skal hjælpes. Omvendt vægtes den personlige frihed meget højt. F.eks. skal der mere tillid tilbage til den enkelte på arbejdspladserne.

I Kalundborg Kommune er Jeppe kendt for hans store engagement for at få bygget rute 23 færdig. Han sidder i rute 23 styregruppen, hvor arbejdet koordineres på tværs af kommune og erhverv. Blandt andet arrangerede Jeppe at 3 radikale ministre var på lange besøg i sidste regeringsperiode, og var en bærende kraft, på at få den nye station øst bevilget, af den daværende regering. Jeppe er desuden kendt for sit store engagement i at byde tilflyttere velkomne og byudvikling, hvor han både før han blev valgt og efter, har blandet sig i hvordan Kalundborg Kommune bør udvikle sig, for at kunne klare konkurrencen med nabokommunerne og København.

Som folketingskandidat vil Jeppe der kæmpe for at fordele udviklingen ud over hele Sjælland. Især kræver det fokus på kultur, uddannelse og infrastruktur. Det skal være slut med at centralisere uddannelser. Der er brug for kultur helt ude i landsbyernes forsamlingshuse. Vi har brug at infrastrukturen også tænkes nyt.

Og hvordan med flygtninge? Jeppe ønsker en venlig politik over for asylansøgere i nød, men vil gerne stille fair krav til dem. Et helt basalt krav, er at de skal ville arbejde, hvis de kan, så de kan bidrage til samfundet. Men Danmark må ikke være en magnet for lykkeriddere, så har man ikke god grund til asyl eller et green card, så må man rejse hjem igen. Grænsebomme er decideret spild af ressourcer, da kriminelle og flygtninge bare kan gå eller sejle udenom. Vi skal løse de store problemer i samarbejde med EU, som det er sket med den nuværende flygtningekrise.

I den kommende tid, vil Jeppe sørge for at få besøgt bestyrelsen i Odsherred. Det er aftalt, at der skal kigges nærmere på den kommune i valgkredsen, og at den lokale kommuneforening vil hjælpe med det, ved formand Anders Holst.

Stig Nielsen udtaler:

”Som kredsformand glæder jeg mig over valget af en lokal kandidat, der både har erfaring fra det politiske, og indsigt i erhvervslivet. Kredsen er stor og strækker sig fra Odden til lidt nord for Slagelse og det var vigtigt for os at kandidaten netop kunne fokusere på det – uden at sætte de danske og europæiske dagsordener i parantes”

Også Kalundborgs lokalformand Hans Munk og Odsherreds lokalformand Anders Holst ser frem til samarbejdet:

”Vi glæder og til at intensivere samarbejdet i de to kommuneforeninger, gennem samarbejdet med en Folketingskandidat der vil prioritere de lokale indsatsområder og problemstillinger – uden at miste blikket for nationale dagsordener og europæiske ambitioner”