Storebælt skal ikke være gratis

kattegatbro fra Niras rapport

Storebæltsbroen genererer et overskud på ca. 2 mia danske kroner om året. Det har fået et kor af syddanskere med LA i front, til at kræve at broen gøres gratis. God logik for den del af andet, da de mener motorvejen og toget over Fyn er nok for Danmark.  Men god logik må være at vi arbejder på at få hele landets infrastruktur så god som muligt, og derfor skal Storebælt  sevfølgelig ikke væregratis.

Broafgiften er fastsat således at både færgerne fra Langeland til Lolland og Molslinjen kan leve uden statsstøtte og så vores store broer kan betale sig selv af. Hele økonomien for broerne er samlet i det statsejede selskab Sund og Bælt, som står for driften af både Femern, Øresund og Storebælt.

At vi har et overskud, viser blot at broerne er en rigtig god ide, og at der er brug for dem. De 2 mia årlige kroner fra Stolebælt, bør bruges til at binde Danmark endnu bedre sammen. Sund og Bælt skal se og få startet op på projekteringen af en Kattegat Bro. En bro som kan skabe et helt nyt Danmark. Et Danmark med et samlet arbejdsmarked på størrelse med Hamborg, hvor der kan pendles mellem landets to største byer på en time.

Onde tunger påstår, at Kattegarbroen ikke kan betale sig selv, da den vil koste omkring 100 mia. Mange andre mener, at det vil være den bedste investering, som Danmark kan gøre.

De 2 mia om året bliver på 30 år til 60 mia i nutidskroner. Hvis vi lader dem blive i selskabet Sund og Bælt og  udvikler  infrastrukturen for hele Danmark, så vil en Kattegat Bro aldrig blive en risiko for skatteborgerne.

http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/88112-trafikokonom-kattegatforbindelse-kan-tjene-sig-selv-hjem-pa-3-4-ar