Se de 146 flygtninge som en mulighed.

 kalundborg kommune

I 2015 får vi 146 nyligt tilkomne flygtninge til Kalundborg. Lad os tage godt imod dem og vise dem, at vi Kalundborg Jyder godt vil hjælpe. Lad os vise dem, at vi tror på dem.

Mange af dem kommer fra Syrien som har en utrolig veluddannet befolkning. Mange af dem er børnefamilier som ønsker deres børn det bedste. Udgifterne til flygtningene betales af staten i de første år, så de vil skabe omsætning i butikkerne.

Mit stille håb er, at man lokalt ser det som mulighed. Vi skal have fundet egnede boliger. F.eks. mangler vi i nogle lokalområder børn til skoler og daginstitutioner. Jeg kan nævne f.eks. Løve og Røsnæs, hvor indskrivningstalene efter sommerferien ser meget dårlige ud. Kan man forestille sig at 3-4 børnefamilier vil kunne blive taget godt imod og integreret i sådanne lokalsamfund?

Inden for flere erhverv mangler vi kvalificeret arbejdskraft. Kan man forestille sig at nogle af flygtningene hurtigt kan lære dansk og blive en del af vores lokale arbejdsmarked evt. i samarbejde med virksomheder ved at der indgås særlige aftaler?

I hvert fald, så vil det være godt for kommunen, at flygtningene spredes ud over kommunen. Det giver ikke mening at klumpe dem samme på et tomt ældrecenter eller i en boligblok. God integration kræver, at de bliver en del af samfundet.