Udviddet pasningstilbud i Kalundborg Kommune

aktivarius2

Af flere gode grunde, skal Kalundborg kommune udvide åbningstiden for et af sine pasningstilbud til aften eller døgn åbent. Vi må som kommune tilpasse os en situation, hvor arbejdsmarkedet ikke længere er fra 7 til 15. Specielt i Kalundborg har vi rigtigt mange virksomheder som kører døgnet rundt.

Hvis vi laver et sådan tilbud, vil det kunne skaffe flere i arbejde. I dag bliver folk på passiv forsørgelse fordi de f.eks. ikke kan tage et skifteholdsarbejde eller butiksjob med arbejdstid til kl. 22, som kan hænge sammen med familielivet.

Et sådant tilbud vil også gøre Kalundborg Kommune mere attraktiv som en kommune man gerne vil bo i, fordi servicen matcher ens behov.

Det skal være et fleksibelt pasningstilbud, hvor man ved hjælp af Internettet booker sin pasning ind forud, så det passer ens skiftende arbejdstider.

Økonomisk bør det ikke give udfordringer, da et af de eksisterende tilbud blot skal have udvidet åbningstid. Det vil koste lidt til ekstra løn på de skæve tider, men kan vi få bare et par stykker til at vælge et arbejdsliv frem for passiv forsørgelse, så er økonomien god.

Sammen ka’ vi – Jeg vil Kalundborg