Kalundborg skal gå forrest i kampen for klimaet og biodiversiteten

I Kalundborg har vi igennem mange år været verdenskendte for vores symbiose og alt hvad det betyder med at genanvende reststrømme mellem industrier. Det forpligter til at vi skal gå foran når vi skal gøre vores samfund bæredygtigt og passe på naturen og dens diversitet.
Helt lavpraktisk så skal vi være CO2 neutral som kommune, men også have ambitionerne til at hjælpe erhvervslivet, leverandører og borgere med at blive det.
For at vi som kommune selv kan blive det, så skal vi køre grønt med hele bilparken.
Vi skal også have konverteret alle kommunale bygninger til grøn varme.
Vi skal sikre at alle kommunale køkkener laver økologisk mad med lokale råvarer. Vi skal sikre at kommunale arealer ændres fra græs til skov og anden mere vild natur. Og helt aktuelt vil jeg kæmpe for ikke at få motorvej hele vejen ud over Røsnæs eller Asnæs.
Som kommune kan vi også bruge vores ejerskaber af Kalundborg Forsyning samt Kalundborg Havn til forbedringer.
Kalundborg Forsyning er hjørnestenen i symbiosen og jeg vil gerne udvikle den til fordel for borgere og erhverv. Vi skal deltage i forskning og udvikling. F.eks. rummer Kalundborg enorme mængder af overskudsvarme, som kan sendes til gas og oliebyer som Havnsø og Holbæk med nye ledninger. Et andet
forslag er tiltag der kan reducere forbruget af vand inklusive Tissø Vand, så Tissø og Halleby systemet kan få mere vandudskiftning til fordel for dyrelivet.
Kalundborg Havn må og skal først og fremmest sikre landstrøm til den kommende krydstogtsterminal, men
skal også sikre elektrificering af havnens ejet materiel.
Jeg mener at vi skal være ambitiøse og bringe os selv foran, så Kalundborg vil blive et eksempel til efterfølgelse, præcis som vores symbiose har været det igennem mange år. En grøn kommune med en fantastisk symbiose, som udenlandske gæster gladeligt rejser til, for at studere for mere end blot symbiosen.#KV21
Foto: Ole Agerbæk

Vi skal satse på vores børn af mange grunde

Vores børn må være det vigtigste emne frem imod kommunevalget i 2021 for Kalundborg Kommune. Vi kan nemlig gøre det meget bedre for vores børn i kommunen og det skal vi gøre.
Vores børn er kommunens fremtid, og vi skal gøre alt hvad vi kan for at de alle sammen har det godt. Hvis vi sikrer at vores børn er sunde, trives og lærer, så går kommunen lysere tider i møde. For at sikre dette, så skal vi starte helt nede fra. Vores børn er som en pyramide og jo stærkere et fundament de står på, desto bedre går det dem i alle årene der kommer derefter.
Vi skal derfor tage det seriøst, når regeringen og støttepartierne SF, Enhedslisten og Radikale har sagt, at vi skal have minimumsnormeringer. Vi må sikre at målet opfyldes i Kalundborg Kommune med de midler det kræves.
Minimums normeringer giver os et godt fundament for at løfte folkeskolen, men det kan ikke stå alene. Kalundborg Kommunes skoler skal løftes op til at være i den bedste 3. del i landet og dermed langt væk fra bunden, hvor resultaterne findes i dag. Det vil kræve investeringer i folkeskolerne og vilje til gøre tingene bedre. Både i form af flere hænder til undervisning og SFO, men også i bedre og mere tidssvarende bygninger.
Kan vi lykkes med at få løftet vores dagtilbud og skolerne, så vinder vi på alle parametre senere. Vi får bedre arbejdskraft til Kalundborg Kommunens succesfulde erhvervsliv. Vi sparer på de sociale ydelser, når flere børn kommer igennem folkeskolen som en succes. Sidste år fik 25% af en årgang under 2 i afgangseksamen for dansk og matematik. I år er der pyntet på tallet med et turboforløb. Vi skal hen, hvor et turboforløb som brandslukning ikke er nødvendigt, og hvor vi ikke taber så mange elever på gulvet.
Jeg er overbevist om at en satsning på børnene betaler sig på den lange bane og bliver en gevinst.
Problemet er at vi skal betale nu og at gevinsten først kommer efter flere valgperioder. Derfor kræver satsningen mod.
Med ønske om bedre vilkår for vores børn fra en far til 5
Jeppe Sørensen
KV21 kandidat Det Radikale Venstre