Infrastrukturen binder os sammen – men der mangler noget

I dag er motorvejene kun veje ind og ud af København. Det er skidt for klimaet og det er skidt for balancen. Derfor skal vi have bundet Sjælland sammen på tværs, før vi kan sige, at vi har et komplet motorvejsnet på øen. Holbæk motorvejen skal gå helt til Kalundborg og der skal være en tværmotorvej fra Rønnede til Kalundborg over Slagelse og Næstved.

Kan vi komme i mål med det, så får vi skabt en Sjælland i mere balance, hvor den halve million mennesker på Syd og Vestsjælland, bliver bundet bedre sammen. Det vil skabe jobs og vækst på den side af Sjælland og færre vil køre ind og ud af København, når der pludselig bliver alternativer tættere på.

Men motorvej er og bliver aldrig den hurtigste eller mest klimavenlige transportform. Derfor skal vi også satse alt hvad vi kan, på at få vores togbaner elektrificeret og hastighedsopgraderet. Elektrificeringen kan være med enten køreledninger eller med nye batteritog.

Kvaliteten af flere lokalbaner kan også styrkes, ved at lade dem køre videre imod København. Det vil styrke både lokalbanerne og hovedstrækningerne, hvor frekvensen dermed kan øges.

Klimaet skal reddes nu og vi har travlt

Jordens temperatur stiger med foruroligende hast.

Samtidigt oplever vi at havisen og gletcherne smelter med foruroligende hast. Vi har travlt.

Danmark, der før var en grøn førernation, har mistet momentum. Vi er nu langt nede på listen over landenes  CO2  reduktioner i Europa. Det kan vi takke DF og LA for, som pressede regeringen i den retning.

Men det går ikke. Vi er nødt til at leve op til Paris aftalen, så vi kan få begrænset den forventede temperatur stigning.

Vi mangler at få nogle klare aftaler for udfasning af benzin og diesel biler. Vi foreslår 1 mio i 2030. Men elbiler giver ikke noget i sig selv. De er kun en brik i den samlede billede.

Vi skal have indrettet vores elnet intelligent, så vi kan fordele forbruget ud over døgnet. D.v.s. fryserens kompressor skal køre når vi ikke laver mad og elbilen skal lades om natten.

Vi skal kunne lagre el. På den måde kan vi bedre få udnyttet strømmen med mindst muligt lagring og den grønne strøm bliver billigere.

Vi mangler landbruget. Lad os få udtaget nogle af de dårligeste jorde og få gjort dem til naturområder: f.eks skov, overdrev eller vådområder. Skovene kan dyrkes bæredygtig, hvor man sikrer tilvækst. Det vil lagre CO2, samtidigt med at vi kan blive mere elvforsynende med flis til vores mange helt nødvendige kraftvarme værker.

Vådområderne sikrer mod udvaskningen og sammen med overdrevene sikrer biodiversitetet.

Og så kan vi ikke løse tingene alene, da vejret skifter alle stedet, og landende har forskellige fordele og udfordringer. Vi kan løse udfordringerne sammen i Europa. Europa skal have et sammenhængene elnet med fri konkurrence. Lad os få udnyttet de mange gode off shore arealer vi har omkring Danmark, så Danmark kan blive 100 % grønt samtidigt med at vi kan tjene penge på at forsyne Europa med vindstrøm, når solen ikke skinnet på de tyske solceller. Nordsøen kan om man vil levere vindmøllestrøm nok til hele Europa.

Lad os sende flere penge til forskning i andre energikilder.

Det er også en mulighed at regulere sig til besparelse f.eks. ved afgifter på kød og flyrejser. Men det løser ikke problemerne, så teknologisk skal vi finde ambitionerne om at have førertrøjen i teknologikapløbet på igen.

Fingrene væk fra friskolen

Fredag tog jeg en snak med skolelederen Jakob Søborg på “Friskolen på Røsnæs”, om hvad en nedsættelse af “koblingsprocenten” det offentlige tilskud vil betyde for den lille og nystartede skole. Jeg kan garantere for at det vil gøre ondt.
 
Skolen er endnu en i rækken af friskoler landet over, som er blevet skabt, når et lokalsamfund tager kampen op imod kommunale skolelukninger. Friskolen på Røsnæs nærmer sig kun lige sin 1 års fødselsdag og har i dag ca. 135 elever.
 
S har i denne valgkamp foreslået at folkeskolen skal løftes med penge der tages fra friskolerne, ved at sænke koblingsprocenten. Faktisk ønsker de at sænke andelen af børn i friskoler fra de nuværende 18 % til kun 10 %. I mange af kommunerne i storkreds Sjælland, der er tallet langt højere netop fordi friskolerne er poppet som lokalt landsbyskoler.
 
Det er en helt forkert tilgang. Og skulle de lykkedes med det, så vil det betyde mange lukninger af friskoler.
 
Jeg vil gerne være med til at løfte folkeskolen. Det er faktisk helt nødvendigt, men ikke på bekostning af friskolen. Helt generelt skal vi løfte børneområdet fra vuggestuen til endt uddannelse.
 
Er du enig i, at S skal holde fingrende væk friskolernes penge, så DEL gerne.

Hvor kan man stemme på mig

Mange venner og kollegaer spørger mig om de kan stemme på mig.

Det kan man hvis man bor i Storkreds Sjælland som er vist med lyserød på billedet.

Det varierer hvor man finder mig på den Radikale liste. I Kalundborg og Odsherred kommuner står jeg øverst. I de øvrige kommuner står jeg som nummer 7.

Stem personligt.

Opdateret debat oversigt

Status på planlagte aktiviter med mig som kandidat, hvor jeg håber på at se så mange af jer som muligt når der er åbent for offentligheden:

Mandag d. 20 fejrer jeg min fødselsdag med er besøg på Kalundborg Gymnasium hvor jeg har fået en time med samfundsfagseleverne. Om aftenen står den på klima debat oppe i Odsherred i Stenstrup forsamlingshus kl. 19.00. Hvis nogen vil køre med, så er i velkomne. Jeg har plads til 6 gæster fra Kalundborg.

Tirsdag d. 21. er der stor debat afholdt af Kalundborg egnens erhversråd. Den er vist kun for erhversrådet og dets medlemmer.

Mandag d. 27. er der debatmøde på den rytmiske højskole i Vig kl. 19. Jeg skal stille med en sang fra højskolesangbogen, hvori man kan afspejle vores politik. Hvis nogen vil med her, så kan jeg igen have 6 med fra Kalundborg.

Tirsdag d. 28. er det debatmøde om hvordan vores børn har det. Det er på Postgården i Kalundborg kl. 19.00.

Onsdag d. 29. Er der debatmøde på Vesterlyng Camping med ordstyrer Ole Glahn kl. 16.30 😉

Derudover er der planlagt uddeling i Asnæs centret d. 2. Juni med Odsherred foreningen.

Mød mig til debatter i valgkampen FT 2019

Nu er vi godt inde i første uge af valgkampen. Tirsdag blev valget udskrevet, og den stod på første debat. Det var Fagforenignernes Hovedorganisation, der have inviteret til debat under emnet arbejdsmiljø på produktionsskolen i Svebølle.

Næste debatter der er planlagt for mig som kandidat er:

20.5 Stenstrup Forsamlingshus i Odsherred klima debat kl. 19-21.

21.5 Kalundborg Egnens erhversråd inviterer til erhversdebat på postgården i Kalundborg fra kl. 17.00 til 21.00