Vi skal se Kattegatforbindelsen som en mulighed

Jeg ser muligheder i, at der peges på Kalundborg og Røsnæs som det bedste scenarie for en Kattegatforbindelse. Det er positivt at der peges på scenariet og at der nu er afsat 60 mio til en forundersøgelse.  Der peges på Røsnæs modellen både fordi det er klart den billigste, men der det er også den der giver de største samfundsgevinster, da den forbinder flest muligt mennesker med kortest mulige afstand.

En Kattegatforbindelse via Røsnæs placerer Kalundborg Kommune lige i midten af fremtidens trafikale Danmarkskort. Det vil gøre Kalundborg Kommune til et oplagt sted at placere en virksomhed, når det betyder noget at være tæt på tingene. Der vil kunne rekrutteres arbejdskraft fra landets 3 største byer, hvor alle tænkelige specialister uddannes fra de mange universiteter. Man vil kunne komme af med sine varer til hele landet med direkte adgang til motorvej og tog.

Og tilmed så har Kalundborg flere ting unikke ting at byde ind med som sammen med en Kattegatforbindelse vil gøre kommunen til det oplagte valg for erhvervslivet. Vi har Sjællands eneste dybvandshavn der ligger direkte ud til Europas vandmotorvej T-ruten, der forbinder Vest og Østeuropa.

Vi har verdens mest udviklede industrielle symbiose der tilbyder en fantastisk infrastruktur med adgang til billige ressourcer. De billige ressourcer kommer fordi vi kan samarbejde i Kalundborg. Det kan komme mange flere til gode i fremtidens grønne Danmark, hvis Danmark får en Kattegat forbindelse.

Sidste men ikke mindst, så har vi en helt fantastisk og unik natur med mange solskinstimer. Det vil gøre at folk også gerne vil bo i kommunen og udvikle den, som et rart sted at leve. Men for mange unge børnefamilier har vi brug for den gode infrastruktur, før de vil tage springet væk fra de vennerne i universitetsbyerne.

Men vi skal selvfølgelig også passe på naturen. Og derfor må det aldrig blive tilfældet at Røsnæs ødelægges af en motorvej. D.v.s. det helt unikke område på spidsen bør f.eks. være fredet. Men også andre steder skal der passes på. Derfor er det også sundt at mange er på vagt overfor hvad for konsekvenser en forbindelse kan få. Men forundersøgelsen og senere en VVM skal være med til at afklare hvordan og hvad der kan lade sig gøre. Så opfordringen må være, at lad os nu få konkretiseret en løsning, og så være på vagt bagefter, for hvilke forbedringer der er nødvendige som støjskærme, tunneler eller nedgravning.

For at sætte tingene på spidsen, så er visionen om Kattegatforbindelsen, muligheden for at vi kan få flyttet Kalundborg Kommune fra at være et udkantsområde til at være Danmarks centrum.

Lad os glæde os over at visionen lever og at den lige nu sætter en tyk streg under behovet for, at staten hellere i morgen end i overmorgen får prioriteret både motorvej og gode togforbindelser til Kalundborg.