Havnepark er ikke kørt af sporet

Toget kører bare ikke så hurtigt, som man kunne ønske. Jeg vil gerne supplere torsdagens artikel i Nordvestnyt med mine egne ord, da overskriften ”Havneparken kørt af sporet” kom til at fremstå forkert og som noget jeg skulle have udtalt.

Det er bestemt ikke tilfældet, at den er kørt af sporet. Der er sket fantastisk meget godt allerede, og de mange aktiviteter læner sig op ad et 12 tal. Der er ingen tvivl om, at der er vist en vej, hvor man kan se hvad området kan bruges til.

Mit budskab er alene, at vi skal være ambitiøse med at have en plan. Nu har vi været ambitiøse med en masse fantastisk borgerinddragelse, og det forpligter da det har givet store forventninger. Den plan man har fortalt til borgerne og til kommunalbestyrelsen 21. december 2016, var at vi august skulle have fremlagt en projektplan for havneparkens fremtidige funktioner. Det fik vi ikke. I en projektplan ville jeg forvente at kunne læse hvornår der vil være konkrete ting etableret, legeplads for små børn, et soppebad for børn, et havnebad, en svømme/polokajakbane, en scene til musik, et kulturhus, en ny promenade til Gidseløre, højvandssikring eller noget helt andet fulgt op med datoer for hvornår det kan stå færdigt. Det kom der ikke. Kommunalbestyrelsen og dermed borgerne fik alene fremlagt en såkaldt ramme, der ikke indeholder ret meget nyt, i forhold til, hvad vi har set i sagen i de sidste 2 år. Faktisk står der nu som anbefaling, at man i fremtiden skal have udarbejdet et skitseforslag, så man kan søge fonde. Det havde jeg forventet som en del af en projektplan.

Jeg har gjort medlemmer af den politiske styrregruppe opmærksom på, at vi som minimum, må have en opdateret tidsplan, så borgerne ved, hvad de skal vente hvornår. Det samme gentog jeg på kommunalbestyrelsesmødet og til avisens journalist. Det Radikale Venstre fuldstændigt faste i kødet på, at vores havnepark skal være ambitiøs og gerne med kulturhus. Mere drama er der ikke i det. Bekymringer har jeg både som borger der bruger vandsiden, samt som politiker.

Med håb om en fantastisk og ambitiøs havnepark, hvor Kalundborg by virkeligt får åbnet sig imod vores smukke Kalundborg Fjord og Houget.

Udvikling af hele Danmark fremfor afgiftslettelser

Hele Danmark har brug for god infrastruktur. Det er blevet mere tydeligt end nogensinde siden finanskrisen, hvor udviklingen har været skæv i Danmark. Det ses et tydeligt mønster i, at bosætning og boligpriser stiger mest, hvor infrastrukturen til de største byer er god.

Lad os binde Danmark sammen og sikre bedst mulig infrastruktur ud til alle hjørner i Danmark. Det sikrer at vi kan udvikle landet bredt. Dermed kan vi løfte i flok,  og på den måde er vi stærkest. Det vil sikre værdierne vi har skabt i hele landet, sådan at alle kan få glæde af de stigende ejendomspriser.

Hvis det skal være muligt, så skal vi ikke sætte afgiften på Storebæltsbroen ned eller sænke den på biler. Gør vi det, så er det kun en fordel for dem, der allerede har infrastruktur og skidt for dem, der har været bagerst i køen. Man kan sågar frygter at færgerne mellem både Sjællands Odde og Århus/Ebeltoft samt Spodsbjerg Tårs vil lukke, hvis ikke der bliver givet betydelig statsstøtte.

Med det vil jeg sige at regeringen med LA transportminister Ole Birk Olesen godt understøttet af Slagelses Willum Christensen er på en gal,  asocial og bagudskuende vej. De vil dem der har, og er ligeglade med dem, der ikke har også på transportområdet.

Lad os i stedet få Danmark bundet ordenligt sammen. Det Radikale Venstre har allerede med et flertal uden om regeringen sikret, at hele Sjællands hovedtognet elektrificeres til stor gavn for byer som Nykøbing Falster, Vordingborg, Næstved, Holbæk og Kalundborg, der ikke ligger på den fynske bane. Men vi skal også have lavet det sjællandske motorvejsnet udbygget. Der mangler 26 km på Kalundborg motorvejen. Vi skal have lavet den Sjællandske ringmotorvej fra Rønnede over Næstved og Slagelse til Kalundborg, som igen understøtter Lolland og den vedtagne Femern forbindelse. Og så skal vi fastholde ambitionen om at Danmark skal bindes sammen med 2 broer i stedet for 1, med en Kattegatforbindelse.

Ny lokal radikal folketingskandidat er valgt for Kalundborg og Odsherred

Det lokale byrådsmedlem Jeppe Hedegaard Sørensen blev onsdag aften valgt som ny folketingskandidat i Radikale Venstres valgkreds for Kalundborg og Odsherred. Emrah Tuncer fra Holbæk havde inden da pladsen som kandidat i både Holbæk og Kalundborg/Odsherred kredsen. Emrah vil nu koncentrere sig om at passe Holbæk kredsen.

Jeppe er født og opvokset i Kalundborg. Han er 40 år, uddannet ingeniør og arbejder som projekt leder i det private erhvervsliv. Privat lever Jeppe i en familie med 3 drenge på 5, 7 og 9 år. Jeppe nyder at være fysisk aktiv med løb og han er vildt med vandet i Kalundborg fjord. I Kalundborg roklub er han også et kendt ansigt- han var formand i klubben 11 år op til han blev valgt ind i byrådet.

Jeppes politiske engagement er født af de mange politiske diskussioner, han har oplevet i barndomshjemmet i Kalundborg. Her blev konservative og socialdemokratiske holdninger ofte diskuteret. Ståstedet for Jeppe er havnet på midten. Hjertet sidder på det rette sted og med sans for økonomisk ansvarlighed. Staten må godt tage styringen, når det gælder om, at skabe lige muligheder, og når de svageste skal hjælpes. Omvendt vægtes den personlige frihed meget højt. F.eks. skal der mere tillid tilbage til den enkelte på arbejdspladserne.

I Kalundborg Kommune er Jeppe kendt for hans store engagement for at få bygget rute 23 færdig. Han sidder i rute 23 styregruppen, hvor arbejdet koordineres på tværs af kommune og erhverv. Blandt andet arrangerede Jeppe at 3 radikale ministre var på lange besøg i sidste regeringsperiode, og var en bærende kraft, på at få den nye station øst bevilget, af den daværende regering. Jeppe er desuden kendt for sit store engagement i at byde tilflyttere velkomne og byudvikling, hvor han både før han blev valgt og efter, har blandet sig i hvordan Kalundborg Kommune bør udvikle sig, for at kunne klare konkurrencen med nabokommunerne og København.

Som folketingskandidat vil Jeppe der kæmpe for at fordele udviklingen ud over hele Sjælland. Især kræver det fokus på kultur, uddannelse og infrastruktur. Det skal være slut med at centralisere uddannelser. Der er brug for kultur helt ude i landsbyernes forsamlingshuse. Vi har brug at infrastrukturen også tænkes nyt.

Og hvordan med flygtninge? Jeppe ønsker en venlig politik over for asylansøgere i nød, men vil gerne stille fair krav til dem. Et helt basalt krav, er at de skal ville arbejde, hvis de kan, så de kan bidrage til samfundet. Men Danmark må ikke være en magnet for lykkeriddere, så har man ikke god grund til asyl eller et green card, så må man rejse hjem igen. Grænsebomme er decideret spild af ressourcer, da kriminelle og flygtninge bare kan gå eller sejle udenom. Vi skal løse de store problemer i samarbejde med EU, som det er sket med den nuværende flygtningekrise.

I den kommende tid, vil Jeppe sørge for at få besøgt bestyrelsen i Odsherred. Det er aftalt, at der skal kigges nærmere på den kommune i valgkredsen, og at den lokale kommuneforening vil hjælpe med det, ved formand Anders Holst.

Stig Nielsen udtaler:

”Som kredsformand glæder jeg mig over valget af en lokal kandidat, der både har erfaring fra det politiske, og indsigt i erhvervslivet. Kredsen er stor og strækker sig fra Odden til lidt nord for Slagelse og det var vigtigt for os at kandidaten netop kunne fokusere på det – uden at sætte de danske og europæiske dagsordener i parantes”

Også Kalundborgs lokalformand Hans Munk og Odsherreds lokalformand Anders Holst ser frem til samarbejdet:

”Vi glæder og til at intensivere samarbejdet i de to kommuneforeninger, gennem samarbejdet med en Folketingskandidat der vil prioritere de lokale indsatsområder og problemstillinger – uden at miste blikket for nationale dagsordener og europæiske ambitioner”