Ferierod går ud over børnene

Sveboelle_Skole

En ændring af ferieplanerne for skolerne, har nu to gange været oppe i børne og familieudvalget. Første gang fik administrations indstilling et OK, men der rejste sig en storm af protester, hvor der blandt andet blev spurgt ind til, om det ikke skulle i høring. Det skulle det, og der blev gennemført en hastehøring.

På det netop overståede møde, havde vi så sagen oppe igen. En gennemført høring viste, at de fleste medarbejder udvalg samt skolebestyrelser, ønskede ændringen for skolernes sommer og juleferie fastholdt. Et flertal i udvalget, valgte at følge høringssvaret og stemme ja. Jeg stemte nej og ønskede, at vi ventede det til næste år, så forældrene, har en chance.

Taberne er de mange børn som rammes. Hensynet til det mindretal, burde være nok, til at et klart nej. Mange børn bliver stillet overfor valget imellem om de vil med deres forældre på planlagt ferie, eller om de vil starte i skole til tiden, med deres klassekammerater. Det er et unfair og umuligt valg.

Dertil kommer de mange forældre, som for længst har planlagt deres ferie, da det kræves af virksomhederne. Jeg kender mange som føler sig dårligt behandlet her. Nu står vi med børn der skal pjække efter sommerferien, en masse forældre der ikke kan få passet børn i en alt for lang juleferie, samt nogle busplaner der ikke passer.

Jeg er ikke stolt af denne sag, og derfor stemte jeg nej på vegne af Det Radikale Venstre.

http://tv-kalundborg.dk/–4237