Sikre skoleveje, en motorvej og en Kattegat bro

kalundborgmotorvej

Min tredje mærkesag er infrastruktur, da den er så hamrende vigtig for at sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv i Kalundborg. Jeg tror på, at en Kattegat bro vil ændre Danmark, når landet bindes stærkt sammen over to strækninger. Jeg tror Danmark kan blive til en samlet kraftfuld region. Laver vi ikke Kattegat broen, så får vi i stedet koblet den sydlige del af Danmark på en bue til Hamborg via den kommende Femern Bro, Fynsmotorvejen og E45 ned igennem Jylland.

Vi kan ikke selv vedtage en Kattegat Bro eller færdiggørelse af rute 23 motorvejen, men jeg vil sikre at Det Radikale Venstre i Kalundborg fortsat har tæt dialog med vores politikere på Christiansborg.

Lokalt skal vi gå efter de små forbedringer som kan give de store gevinster. Først og fremmest skal vi have fokus på de sikre skoleveje, så vores børn kan cykle i skole. I centrum af Kalundborg har  vi et behov for at forbedre infrastrukturen for både cykler og biler. I dag er det slet ikke muligt at krydse byen sikkert på cykel, da alle cykelstier ender væk fra centrum.

Radikale Venstre – Sammen ka´vi – Jeg vil Kalundborg

Giver en havneudvidelse på Asnæs mening nu?

ny vesthavn

 

Illustration fra Kalundborg Havns Masterplan. Gul = fase 1, rød = fase 2 og blå = fase 3. 

Kalundborg havn har lagt billet ind på, at få lov til at lave broelementer til den kommende nye Storstrømsbro. Det vil havnen gøre for at skabe midlertidige jobs samt for at få finansieret en ny havneudvidelse. Det kan der være mange gode argumenter for, og Det radikale Venstre står da også bag masterplanen fra 2007.

Masterplanen blev lavet i 2007 og siden er meget ændret. Den nye færgehavn til Molslinjen, skulle have været fase 1 og have stået færdig i 2009. I dag har vi ikke en færge til Århus.

Dong Energy er nu så tæt på at have lukket Asnæsværket som de kan være. Der er kun blok 2 tilbage, som holdes i live af hensyn til en fjernevarmekontrakt, som mig bekendt binder Dong frem til 2017.  Lukkes Asnæsværket helt, så er Dong mig bekendt forpligtiget til at reetablere det oprindelige område, med mindre der laves andre aftaler.

Jeg ser nye muligheder og vil opfordre til, at vi husker på alle mulighederne i den kommende kommunalbestyrelse. Måske en opdatering af masterplanen med nye tal, vil være på sin plads? Hvad skal der ske med Dongs område? Hvad skal vi bruge færgepladsen til?

Det Radikale Venstre – Sammen Ka’ vi – Jeg vil Kalundborg.

Kalundborg skal have gladere medarbejdere

Kommunen skal have gladere, mere tilfredse og motiverede medarbejdere som tør tage mere ansvar. Kommunen er i dag topstyret med et manglende link direkte til de udførende. Ressource problemer eller dårlig ledelse identificeres ikke nødvendigvis, så problemerne kan afhjælpes, da signalerne fra bunden ikke har en sikker vej til toppen. Kommunalbestyrelsen skal tage initiativ til at få udført en årlig ekstern og anonym klimaundersøgelse. Ud fra den skal kommunalbestyrelsen være med til at beslutte, hvor der skal sættes ind.

jeppevalgkamp

Kan dette blot forbedre produktiviteten med 5 % og nedsætte sygefraværdet med 1 %, så er der rigtig meget at hente, som kan bruges til at gøre Kalundborg attraktiv for. I 2012 var Kalundborg Kommunes sygefraværd på 5,5 %, hvor kommunernes landsgennemsnit var 5,2 %. Det vil svare til at vi kan få bedre service for hvad der svarer til 240 ansatte mere. Dette er ambitiøst, men virksomheder før har vist, at der er meget mere at hente.

Jeg og det radikale venstre tror på, at vi ved at lytte til udfordringerne helt fra bunden af, kan få mere arbejdsglæde og større motivation blandt kommunens næsten 4000 ansatte.

 

Vi skal have de bedste skoler

jeppevalgkamp

Det skal vi for at gøre Kalundborg Kommune attraktiv. En af de ting en tilflytter familie kigger på, er om kommunen har et godt skolevæsen. Og tilflytning er ekstra nødvendigt for Kalundborg, da 2/3 af de unge helt automatisk fraflytter kommunen for at tage en videregående uddannelse.

Jeg bliver citeret på forsiden af Nordvestnyt 2. november, for at være en af de eneste kandidater der tør skrive til folkeskolen.dk, at det kan blive nødvendigt at lukke skoler. I 2008 blev der født 548 børn i Kalundborg Kommune. I 2012 blev der født 399. Skoler lukkes efter nuværende aftale, når der ikke kan skaffes 10 elever til en klasse med undtagelse af Sejerø skole, som har og skal være på specielle vilkår. Med det i mente, så tror og frygter jeg at det ikke kan undgås.

Når det sker eller måske allerede inden, så skal vi tage debatten ud fra kriteriet, at kvalitet er vigtigst. De lokale hensyn for skoler, må ikke bliver en hindring, for at vores børn kan få de bedst mulige skoler i fremtiden, da de er alt for vigtige for vores børn og kommunens fremtid. Jeg forestiller mig, at nye skoler bygget efter moderne standarder, kan afløse flere nedslidte og ændre skoler. Det vil give bedre kvalitet i undervisningen, da bygnings og energibesparelser kan bruges på at forbedre undervisningen.

IMG-20131102-00132

Fik de unge et hold kæft-bolsje?

Jeg har sammen med min gode ven fra partiet kandidaten Emil Cramer skrevet dette læserbrev, som han har fået bragt i Nordvestnyt. Da jeg er meget enig, så slår jeg det også op her.

multihus

Jeg har besøgt Multihuset til det ugentlige møde, hvor jeg oplevede stor deltagelse. Under mødet fik jeg talt med formand Clara Hvitved,  og det blev klart for mig, at man som frivillig for ungdommens liv i Kalundborg mangler ressourcer til at gøre Multihuset til en succes som kulturhus og værested for unge mellem 15 og 25 år.

De unge fik 1/9 2012 nogle aflagte for små aflagte barakker på kommunens materielplads til deres i mange år højt ønskede Multihus. Så kunne kommunalbestyrelsen løfte armene og sige ”Se de har fået hvad de bad om”. De frivillige sagde selvfølgelig ja tak, da det trods alt er skridt i den rigtige retning.

Jeg mener vi skal satse mere på Multihuset til glæde for både de unge og byen. Vi skal have dem ind til centrum, så alle kan opleve glæden og livet ved den kultur som skabes af de unge energiske kræfter i Multihuset. Der skal være mere plads. Der skal tilføres midler til driften.

Multihuset er et vigtigt element i de radikales strategi om at Kalundborg skal være en by de unge vil tilbage til efter studiet. Ikke for at bruge Multihuset igen, men fordi de skal huske Kalundborg som et fedt sted, som også vil være fedt for deres børn.