Udvidelse af Kalundborg Svømmehal

Kalundborg kommune har brug for tiltag som gør den attraktiv. Mit og Det Radikale Venstres forslag, er at udvide Kalundborg Svømmehal.

Kalundborg svømmehal skal udviddes

Forslaget er at opgradere Kalundborg Svømmehal. Svømmehallen skal have forlænget 25 meter bassinet til 50 meter med mulighed for fleksibel deling. Der skal laves et varmtvandsbassin samt et større børneområde med rutsjebaner og legeområde.

Investeringen vil opfylde mange behov som flere små svømmehaller ikke kan. Der mangler en indendørs aktivitet i Nordvestsjælland, som er fed for børnefamilierne og turisterne, når vejret er dårligt. investeringen vil give plads til flere foreninger, og svømmeklubben vil få fordel af at have Nordvestsjællands eneste 50 meter bassin, hvilket er ideelt for konkurrencer og træning. Varmtvandsbassinet er god økonomi med sparede sygedage og invaliditetsydelser for ældre med f.eks. gigtlidelser.

Gør vi noget stort, så kan hele kommunen vinde. Vores erhvervsliv, turismen og jobskabelsen. Gør vi ikke noget eller satser på laveste fællesnævner, så taber vi udkantskampen til Holbæk og Slagelse. Odsherred har vist at mange små svømmehaller bare koster uden at give tilflytning.

Sammen ka’ vi

Udviddet pasningstilbud i Kalundborg Kommune

aktivarius2

Af flere gode grunde, skal Kalundborg kommune udvide åbningstiden for et af sine pasningstilbud til aften eller døgn åbent. Vi må som kommune tilpasse os en situation, hvor arbejdsmarkedet ikke længere er fra 7 til 15. Specielt i Kalundborg har vi rigtigt mange virksomheder som kører døgnet rundt.

Hvis vi laver et sådan tilbud, vil det kunne skaffe flere i arbejde. I dag bliver folk på passiv forsørgelse fordi de f.eks. ikke kan tage et skifteholdsarbejde eller butiksjob med arbejdstid til kl. 22, som kan hænge sammen med familielivet.

Et sådant tilbud vil også gøre Kalundborg Kommune mere attraktiv som en kommune man gerne vil bo i, fordi servicen matcher ens behov.

Det skal være et fleksibelt pasningstilbud, hvor man ved hjælp af Internettet booker sin pasning ind forud, så det passer ens skiftende arbejdstider.

Økonomisk bør det ikke give udfordringer, da et af de eksisterende tilbud blot skal have udvidet åbningstid. Det vil koste lidt til ekstra løn på de skæve tider, men kan vi få bare et par stykker til at vælge et arbejdsliv frem for passiv forsørgelse, så er økonomien god.

Sammen ka’ vi – Jeg vil Kalundborg

Kalundborgs kommende Vesthavn skal prioriteres

Min egen kreative visions kollage for hvordan Kalundborg vesthavn kan se ud i 2020

Min egen kreative visions kollage for hvordan Kalundborg vesthavn kan se ud i 2020

Læserbrev jeg har i nordvestnyt 19/10 2013.

Muligheden for at skabe en attraktiv by når siloen rives ned i 2015 ligger lige for. Der skal skabes en spændende havnefront med krydstogt pier, kulturhus/modtagecenter med tilhørende åbne områder for kommunens borgere og gæster.

Det skal ske som en vigtig brik i at gøre Kalundborg kommune til et sted som gæster vil besøge. Det giver en kommune tilflyttere vil vælge frem for Slagelse og Holbæk.  Det giver mulighed for en tredobling af besøg fra krydstogtsskibe. Det giver mange nye job. Det kan lokke flere nye virksomheder til. Det kan skabe en positiv spiral. Jeg kan se muligheder lige fra Sejerø i nord, til Birkegårdens haver i sydøst og Røsnæs i vest.

Det må ikke ende i en diskussion om hvem der skal betale mellem havn og kommune. Kalundborg kommune må gå ind i investeringen med hjælp for fonde. Nogen vil vente til havnen har 30 anløb med krydstogtsskibe. Men vi skal ikke vente, for hvad kommer først hønen eller ægget? Vi skal i gang med planlægningen. Jeg tror krydstogt pieren vil skabe grundlaget for Kalundborg som såkaldt Turn around havn og dermed 30 + krydstogtskibe om året.

Kalundborg skal være attraktiv. Sammen ka vi!

Vi er enige om at fremtiden er på spil

Torsdag d. 8/10 forsvarer Arne Jensen (S) at S og SF ønsker skatten sat op med 1 % i Kalundborg Kommune. Han tror blandt andet på at tilflyttere gerne vil betale mere i skat, hvis de får en bedre service. Jeg gav svar på tiltale som blev bragt i Nordvestnyt lørdag d. 12/10.

SONY DSC

Arne Jensen (S) du skal have svar på dit indlæg 8/10. Dejligt vi er enige om at vi skal have en visionær kommunal bestyrelse. Jeg er også enig med dig i at en skattestigning med efterfølgende forbedret service vil glæde nogle borgere. Men det vil bare ikke virke over for tilflyttere der kan klare sig selv og dermed bidrager positivt til kassen. De vælger Kalundborg fra på grund af den højere skat og de manglende tilbud.

 

Vi skal i stedet være ansvarlige og visionære på samme tid. Vi skal være en attraktiv kommune for bosætning. Det er nødvendigt for at vores erhvervsliv kan tiltrække personale uddannet udenfor kommunen. Det vil skabe grundlag for fortsat vækst og dermed jobs til alle.

 

Skatten skal ikke stige, der er stadig plads til optimeringer i kommunen. Hvorfor kan teamet der passer fodboldsbaner f.eks. ikke få hjælp af andre vej og park folk når højsæsonen kalder? Vi skal til at lytte mere til medarbejderne på gulvet, så vi får de gode ideer frem. Vi skal have skabt en kultur hvor organisationerne i kommunen hjælper hinanden i stedet for at konkurrere om midlerne. Vi skal identificere forbedringspotentialerne ved at spørge medarbejderne.

Jeg vil ikke være udkant eller vandkant

SONY DSC

Vi skal ikke vente på at staten redder os. Vi skal kæmpe os væk fra udkanten. Vi har alle mulighederne med Sjællands dybvandshavn og mange af landets største virksomheder. Vi ligger lige midt i Danmark.

Vi skal satse på nogle få rigtigt fede ting. En udvidelse af svømmehallen med badeland og et fedt område med ny krydstogtspier ved Vesthavnen kan være forslag.

Vi skal være en af de få kommuner i landet med et døgnåbent pasningstilbud

Vi skal have mere liv i centrum  af Kalundborg og det kan passende være ved at engagere de unge, hvor deres Multihus f.eks. vil kunne skabe liv og glæde inde i centrum.

Vi skal have de bedste folkeskoler også selvom det kan betyde lukning af ældre nedslidte skoler, for at skabe fundament for nye, større og moderne skoler.

Vi skal satse på de unge. De skal føle Kalundborg har været et fedt sted for dem i årene inden de starter studie udenbys. De unge skal være med til at skabe den by, som de skal trives i både 5 og 50 år ude i fremtiden.

Sammen ka vi, hvis du stemmer på mig og det radikale. Jeg vil Kalundborg.

Fremtiden på spil i Kalundborg?

Et læserbrev bragt i Nordvestnyt i dag lørdag som reaktion på S og SF’s plan om at hæve skatten i Kalundborg kommune med 1 %.

Det er hvad en skatteforhøjelse på 1 % vil føre til, da skatteprocenten i Kalundborg kommune så vil blive på 26 %. Det vil nemlig gøre Kalundborg til at være en markant dyrere kommune at bo i, end vores nærmeste nabokommuner Holbæk med 25,1 % og Slagelse med 24,7 %.

Vi må i stedet fortsætte med at optimere og forbedre vores arbejdsgange efter kommunesammenlægningen. Efter bare 8 år så er mulighederne for optimeringer helt sikkert ikke brugt op.

Sættes skatteprocenten op, så vil de borgere der tjener penge i større grad fravælge Kalundborg Kommune til fordel for Slagelse og Holbæk, som kan byde på sygehuse og mere kultur. Det betyder faldende befolkningstal og dermed også skattegrundlag. Og vil S og SF så bare sætte skatteprocenten endnu højere op, for at hente flere penge.

Nej tak til den strategi S og SF.  Kom ind i kampen og indgå i et bredt budgetforlig. Det fortjener Kalundborg Kommune.

Jeg vil ikke Bureaukrati

roskole

Kommunen skal yde hjælp og service til de frivillige. De timer der bruges af ansatte kommer nemlig igen i som gode initiativer. Jeg er sikker på at kommunens medarbejder gerne vil det, men det kan være svært på grund af regler. Disse ting kan gøres bedre.

Eks. 1 er en afgift til vej og park på 3500 kr. for at en forening må opstille en scene på et kommunalt areal.  Ved den afholdte streetfestival støttede Kultur og fritidsudvalget med penge og dermed bruger personale tid på at udbetale penge med den ene hånd. Med den anden hånd sidder personale i vej og park, som tager 3500 kr. af kommunens egne penge tilbage igen, kun for at besvare en mail.

Eks. 2 er de problemer foreninger har haft med at få godkendt telte til diverse arrangementer. Til trods for ulykken med Cirkus Arena, så må dette ikke blive for svært. Foreningerne må hjælpes med sikkerheden. Det er jo i kommunen at eksperterne sidder.

Eks. 3 fra Kalundborg Roklub.  Her har vi problemer med rådne vinduer. Jeg har selv påpeget at det koster i varme. Til det svarede ejendomsservice, at det jo er en anden kasse, så det ændrer ikke noget. Forklaringen er at opvarmningen betales af kultur og fritid.

Sammen ka vi – Jeg vil Kalundborg