Infrastrukturen til Kattegat må prioriteres

kattegatruten

Dolphin Jet fotograferet fra Røsnæs sommeren 2012, da den midlertidigt supplerede kombifærgen på Kattegat.

Sidste uge har budt på dårligt nyt for Kalundborg kommune og byens virksomheder. FRS har meddelt at Kattegat ruten stopper i oktober. Lokalt har det konsekvenser. Speditør branchen med Frode Laursen i spidsen må se i øjnene at lagerhotellet i Jyderup går fra et ligge optimalt, til at ligge langt fra en hovedfærdselsåre. Derudover rammer færgelukningen de lokale virksomheders mulighed for at rekruttere nyuddannede akademikere fra Århus og Ålborg, da de nu får betydeligt vanskelligere ved at komme hjem samt meget højere udgift med det.

 

Landspolitisk betyder lukningen, at +65000 lastbilenheder flyttes fra Kattegat til fynsmotorvejen og den allerede pressede Vejlefjord bro. Det betyder også, at Danmark ikke har et reelt alternativt for gods mellem øst og vest Danmark, hvis der bliver problemer med Storebæltsbroen, sådan som Storebæltsforliget ellers foreskriver, at der skal være.

 

Med disse mærkbare forandringer for en af de få byer i ”udkants Danmark” hvor der er grobund for vækst og arbejdspladser til fordel for en stor del af region Sjælland, er jeg ked af at vores trafik minister Pia Olsen (SF) har aflyst samtlige fire møder med FRS, hvor man skulle diskuterer om der kunne findes en løsning.

 

En løsning kunne være at finde de sidste millioner til skovejen, en opgradering af rute 23 vil kraftigt forbedre rammevilkårene for færgefart over Kattegat og generelt løfte infrastrukturen for de mange store virksomheder, der forsat har valgt at have beliggenhed i Kalundborg. Af samme årsag har jeg også en bøn til vores lokale Rasmus Horn Langhoff  (S), Rasmus Helveg Petersen (B)  og Jacob Jensen (V), kan se ideen i at holde og skabe arbejdspladser i Vestsjælland og derfor prioritere sagen op i folketinget – Lad os beholde Kattegat ruten, og få ordnet skovejen, så der også er et Kalundborg i morgen.

 

Jeppe Hedegård Sørensen

Byrådskandidat Radikale venstre

Fordi jeg vil kalundborg.