Ferierod går ud over børnene

Sveboelle_Skole

En ændring af ferieplanerne for skolerne, har nu to gange været oppe i børne og familieudvalget. Første gang fik administrations indstilling et OK, men der rejste sig en storm af protester, hvor der blandt andet blev spurgt ind til, om det ikke skulle i høring. Det skulle det, og der blev gennemført en hastehøring.

På det netop overståede møde, havde vi så sagen oppe igen. En gennemført høring viste, at de fleste medarbejder udvalg samt skolebestyrelser, ønskede ændringen for skolernes sommer og juleferie fastholdt. Et flertal i udvalget, valgte at følge høringssvaret og stemme ja. Jeg stemte nej og ønskede, at vi ventede det til næste år, så forældrene, har en chance.

Taberne er de mange børn som rammes. Hensynet til det mindretal, burde være nok, til at et klart nej. Mange børn bliver stillet overfor valget imellem om de vil med deres forældre på planlagt ferie, eller om de vil starte i skole til tiden, med deres klassekammerater. Det er et unfair og umuligt valg.

Dertil kommer de mange forældre, som for længst har planlagt deres ferie, da det kræves af virksomhederne. Jeg kender mange som føler sig dårligt behandlet her. Nu står vi med børn der skal pjække efter sommerferien, en masse forældre der ikke kan få passet børn i en alt for lang juleferie, samt nogle busplaner der ikke passer.

Jeg er ikke stolt af denne sag, og derfor stemte jeg nej på vegne af Det Radikale Venstre.

http://tv-kalundborg.dk/–4237

 

Kattegat forbindelsen skal bygges

Fredag d. 5. februar har Ole Glahn og jeg dette læserbrev i Nordvestnyt:
Kattegatforbindelsen vil være et stort aktiv for både Danmark som vækst region, men i særdeleshed også for Kalundborg Kommune. Kalundborg vil bogstavelig talt blive centrum af vækst region Danmark perfekt beliggende med dybvandshavn ud til Storebælt.
Derfor var det da også med nogen undren, at vi radikale i Kalundborg, for nyligt kunne læse, at transportminister Hans Christian Schmidt forsøgte at begrave broen.
Derfor drøftede vi sagen med vores transportordfører i folketinget Andreas Steenberg. Både han og partiet kan godt se mulighederne i broen. Derfor varede det da heller ikke længe før der kom en melding fra Det Radikale Venstre om at arbejdet med at få skabt grundlag for broen skal fortsætte. Det samme gjorde flere andre partier kort efter, og der er nu flertal uden om regeringen til at arbejdet fortsætter.
Lokalt er der bred enighed blandt partierne inklusive venstre, om at den bro er en god ide. Lad os fortsætte det gode samarbejde om infrastruktur til gavn for Danmark og Nordvestsjælland.
Ole Glahn
Jeppe Sørensen
Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vindmøller i Sejerøbugt vil være en mulighed for Kalundborg Kommune

Nyby møller 2

På kommunalbestyrelsesmødet onsdag d. 27/1 blev et høringssvar fra Kalundborg kommune til energi styrelsen stemt ned af et stort flertal. Ud fra den foreliggende VVM redegørelsen, så havde jeg gerne set et mere positivt svar af kommunen, hvormed jeg stemte nej.

En vindmøllepark vil være et flot symbol på en bæredygtig fremtid også for vores børn, børnebørn og oldebørn.

En møllepark på 200 MW vil give arbejdspladser, især midlertidige, men også blivende. Den vil give liv fra servicefirmaer med base i formodentlig i Havnsø eller Nyby havne.

VVM redegørelsen er et godt stykke arbejde og ja der er plads til små forbedringer som beskrevet i vores høringssvar, men man er ikke i tvivl om, at vindmølleparken vil kunne ses. Den er placeret imod Nord i forhold til Røsnæs, så lys og refleksioner bliver ikke et problem.

Der er taget mange hensyn og kun ved Nyby er parken så tæt som 4 km fra land. Alle andre steder er den noget længere væk. Møllerne på Asnæs er ca. 3 km fra Kalundborg by, og er et smukt symbol på den Kalundborg Kommunes grønne symbiose profil.

Det er useriøst, når vi kommunen antyder, at folkestemningen er imod parken. Det ved vi intet om. Jeg har talt med mange borgere, som er positive for parken og en bæredygtig fremtid.

Stemmen i kommunalbestyrelsen er på vegne af mig selv, samt halvdelen af den radikale bestyrelse. Vi har højt til loftet og plads til at være uenige og til at drøfte tingene.

Skaterbane bliver en fantastisk aktivitet for de unge i nu- og fremtidens Kalundborg

skaterbanen

I Munkesøen i Kalundborg, kan man for tiden følge, hvordan arbejdet med kommunens nye skaterbane tager form. Den er designet af skatere selv. Firmaet, der har fået opgaven, består af skater entusiaster, der tydeligvis ligger sjæl og stolthed i arbejdet. Det kan kun blive godt. Jeg glæder mig selv, til at tage den i brug med min søn.

Den gamle, slidte og ofte farlige bane, var den mest brugte aktivitet i Munkesøens rekreative område.

Derfor er jeg overbevist om, at de 700.000 er et rigtigt sats på fremtiden for Kalundborg og at banen vil blive en del af mange gode barndomsminder. Og netop de gode barndomsminder kan være vigtigt, når det handler om, at få de unge til, at flytte tilbage til Kalundborg, hvis de har været rejst væk for f.eks. at læse videre. Etableringen af det nye Multihus, er et andet eksempel, som virkeligt gør en forskel, for den unge generation.

Vi har i forvejen flere end landsgennemsnittet, som flytter tilbage efter endt uddannelse, men endnu flere må gerne gøre det. Vi har brug det. Vi har brug for at de unge ikke keder sig og de unge har brug for gode samlingssteder. Kalundborg skal være en kommune for alle generationer.

Skaterbanen er et sats på fremtiden med de unge. Den underbygger vores bosætningsstrategi. Den vil tiltrække mere liv til midtbyen, da børnene helt sikkert vil lokke forældrene afsted, så bilen bliver startet.

Tillykke til Kalundborg med den snart færdige skaterbane.

Se også:

http://tv-kalundborg.dk/Anlaegsprojekter-paa-rette-vej

Tilpasninger på skoleområdet er tvingende nødvendige.

herredsåsenSveboelle_Skole

Kalundborg Kommune har i dag et skolevæsen i den dyre ende, hvor karaktererne halter efter landsgennemsnittet. Og da forklaringen ikke er vores passionerede og dygtige lærere, så skal vi kigge andre steder. Vi bør kigge på om vi bruger vores penge rigtigt. Vi kan ikke blive ved med at byde de små skoler usikkerhed hvert år, for om de kan starte en nulte klasse.

Derfor bør man drøfte tilpasninger, før man drøfter dispensation til opstart med færre end 10 elever på Røsnæs og Løve-Ørslev skoler. Virkeligheden er desværre bare at det ikke er muligt. Venstre er nemlig gået til valg på, at man blot lader skoler lukke, som ikke har elever nok. Nye toner, da der blot har været dispenseret siden 2007 fra en skolestruktur, der stiller krav om 10 elever ved skolestart, som ellers blev vedtaget af et enigt byråd. I første omgang er man dog ikke helt klar til skridtet. Så derfor foreslås en dispensation, hvor kun ¾ dele af de normale midler følger med oprettelsen af klasserne på 6 og 8 elever, og med krav om sammenlæsning med første klasserne. En dårlig løsning synes jeg.

Hvis venstre åbent ville tilkendegive, at vi skal kigge på nødvendige tilpasninger, så ville jeg være klar til en fuld dispensation nu. Kompromiset med ¾ dele eller ½ støtte frygter jeg vil ødelægge både 0. og 1. klasse på de to små skoler.

Lidt 2015 facts! Kalundborgs elever har karakter gennemsnit på 6,2 og går i skoler der i gennemsnit rummer 261 elever samt koster i snit 62.904. En anden provinskommune i Nordjylland Brønderslevs elever har karakter gennemsnit på 6,9 og går i skoler, der i gennemsnit rummer 354 elever samt koster i snit 44.305. En elev i Kalundborg koster således 18.599 kr. mere. Vores 4323 elever koster 80 millioner mere at få igennem folkeskolen end de gør i Brønderslev.

Her i 2015 har vi stadig i alt 564 6 årige børn som potentielt kan gå i vores folkeskoler, så det faldende børnetal har ikke ramt for alvor endnu. Allerede næste år har vi kun 505. I 2018 er vi nede på 466.

Skal vi fortsætte med blot at lade de små skoler bløde mere eller mindre, eller skal vi lave de nødvendige tilpasninger, så vi får en fornuftig geografisk spredning, anvendelse af bygningsmassen og kvalitet? Vil vi kunne skabe bedre forhold for lærere og pædagoger og sikre at eleverne på en gennemsnitsskole bliver færre om at dele hver lærer? Jeg er overbevist om det.

0 klasse og skolestørrelser Kalundborg Kommune:

2015 start total 14/15 klasser
nyrup 36 427 0-9
raklev 24 190 0-6
rynkevang 46 351 0-9
røsnæs 8 76 0-6
tømmerup 20 90 0-6
årby 20 152 0-6
sph 56 858 0-10
firhøj 19 244 0-9
svebølle 27 328 0-9
gørlev 19 203 0-9
kr helsinge 18 192 0-9
rørby 16 118 0-6
hvidebæk 28 311 0-9
buerup 12 102 0-6
høng 38 545 0-10
løve-ørslev 5 102 0-6
Sejerø 2 23 0-6
Total 394 4312

 

Beregninger for økonomi for Kalundborg Kommunes skoler:

Antal og kr. karakter størrelser
Næsteved 47.557 kr. 6,5 509
Brønderslev 44.305 kr. 6,9 354
Kalundborg 62.904 kr. 6,2 261
Forskel kr 18.599 kr.
Total elever Kalundborg 4312 stk.
Potentiale kr. 80198888 kr.

Se de 146 flygtninge som en mulighed.

 kalundborg kommune

I 2015 får vi 146 nyligt tilkomne flygtninge til Kalundborg. Lad os tage godt imod dem og vise dem, at vi Kalundborg Jyder godt vil hjælpe. Lad os vise dem, at vi tror på dem.

Mange af dem kommer fra Syrien som har en utrolig veluddannet befolkning. Mange af dem er børnefamilier som ønsker deres børn det bedste. Udgifterne til flygtningene betales af staten i de første år, så de vil skabe omsætning i butikkerne.

Mit stille håb er, at man lokalt ser det som mulighed. Vi skal have fundet egnede boliger. F.eks. mangler vi i nogle lokalområder børn til skoler og daginstitutioner. Jeg kan nævne f.eks. Løve og Røsnæs, hvor indskrivningstalene efter sommerferien ser meget dårlige ud. Kan man forestille sig at 3-4 børnefamilier vil kunne blive taget godt imod og integreret i sådanne lokalsamfund?

Inden for flere erhverv mangler vi kvalificeret arbejdskraft. Kan man forestille sig at nogle af flygtningene hurtigt kan lære dansk og blive en del af vores lokale arbejdsmarked evt. i samarbejde med virksomheder ved at der indgås særlige aftaler?

I hvert fald, så vil det være godt for kommunen, at flygtningene spredes ud over kommunen. Det giver ikke mening at klumpe dem samme på et tomt ældrecenter eller i en boligblok. God integration kræver, at de bliver en del af samfundet.

Kalundborg Hallen kan godt få udvidet svømmehallen

Kalundborghallen

Kalundborg hallerne er blevet fredet og der har derfor lydt, at så kan vi ikke lave dem om.

Jeg har undersøgt sagen og skrevet til vores radikale Kulturminister Marianne Jelved, som har kulturstyrelsen og dermed fredningssagerne under sig.

Marianne fortæller mig at Kulturstyrelsen blot venter på, at Kalundborg kommune tager kontakt til dem, så man sammen kan lave en udviklingsplan for hallerne.

Marianne henviser samtidigt til den fredede Kildeskov hal i Gentofte som er blevet udvidet.

Det er en rigtig god nyhed, Det betyder at vi har muligheden for at opgradere Kalundborg Hallernes svømmehal til at være et aktiv for hele kommunen. Et aktiv som kan trække turister og handlende til shopping i Kalundborg i stedet for Slagelse og Holbæk. Et aktiv som kan underbygge, at vi vil bosætning og turisme. Et aktiv der giver luft under vingerne hos vores dygtige idrætsforeninger og byens sportscollege.

Nordvestnyt bragte nyheden fredag d. 11. janaur

svømmehal

Link til info om Kildeskovshallen.

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/kildeskovshallen/images/newest/1/201

Sikre skoleveje, en motorvej og en Kattegat bro

kalundborgmotorvej

Min tredje mærkesag er infrastruktur, da den er så hamrende vigtig for at sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv i Kalundborg. Jeg tror på, at en Kattegat bro vil ændre Danmark, når landet bindes stærkt sammen over to strækninger. Jeg tror Danmark kan blive til en samlet kraftfuld region. Laver vi ikke Kattegat broen, så får vi i stedet koblet den sydlige del af Danmark på en bue til Hamborg via den kommende Femern Bro, Fynsmotorvejen og E45 ned igennem Jylland.

Vi kan ikke selv vedtage en Kattegat Bro eller færdiggørelse af rute 23 motorvejen, men jeg vil sikre at Det Radikale Venstre i Kalundborg fortsat har tæt dialog med vores politikere på Christiansborg.

Lokalt skal vi gå efter de små forbedringer som kan give de store gevinster. Først og fremmest skal vi have fokus på de sikre skoleveje, så vores børn kan cykle i skole. I centrum af Kalundborg har  vi et behov for at forbedre infrastrukturen for både cykler og biler. I dag er det slet ikke muligt at krydse byen sikkert på cykel, da alle cykelstier ender væk fra centrum.

Radikale Venstre – Sammen ka´vi – Jeg vil Kalundborg

Giver en havneudvidelse på Asnæs mening nu?

ny vesthavn

 

Illustration fra Kalundborg Havns Masterplan. Gul = fase 1, rød = fase 2 og blå = fase 3. 

Kalundborg havn har lagt billet ind på, at få lov til at lave broelementer til den kommende nye Storstrømsbro. Det vil havnen gøre for at skabe midlertidige jobs samt for at få finansieret en ny havneudvidelse. Det kan der være mange gode argumenter for, og Det radikale Venstre står da også bag masterplanen fra 2007.

Masterplanen blev lavet i 2007 og siden er meget ændret. Den nye færgehavn til Molslinjen, skulle have været fase 1 og have stået færdig i 2009. I dag har vi ikke en færge til Århus.

Dong Energy er nu så tæt på at have lukket Asnæsværket som de kan være. Der er kun blok 2 tilbage, som holdes i live af hensyn til en fjernevarmekontrakt, som mig bekendt binder Dong frem til 2017.  Lukkes Asnæsværket helt, så er Dong mig bekendt forpligtiget til at reetablere det oprindelige område, med mindre der laves andre aftaler.

Jeg ser nye muligheder og vil opfordre til, at vi husker på alle mulighederne i den kommende kommunalbestyrelse. Måske en opdatering af masterplanen med nye tal, vil være på sin plads? Hvad skal der ske med Dongs område? Hvad skal vi bruge færgepladsen til?

Det Radikale Venstre – Sammen Ka’ vi – Jeg vil Kalundborg.