Vi skal se Kattegatforbindelsen som en mulighed

Jeg ser muligheder i, at der peges på Kalundborg og Røsnæs som det bedste scenarie for en Kattegatforbindelse. Det er positivt at der peges på scenariet og at der nu er afsat 60 mio til en forundersøgelse.  Der peges på Røsnæs modellen både fordi det er klart den billigste, men der det er også den der giver de største samfundsgevinster, da den forbinder flest muligt mennesker med kortest mulige afstand.

En Kattegatforbindelse via Røsnæs placerer Kalundborg Kommune lige i midten af fremtidens trafikale Danmarkskort. Det vil gøre Kalundborg Kommune til et oplagt sted at placere en virksomhed, når det betyder noget at være tæt på tingene. Der vil kunne rekrutteres arbejdskraft fra landets 3 største byer, hvor alle tænkelige specialister uddannes fra de mange universiteter. Man vil kunne komme af med sine varer til hele landet med direkte adgang til motorvej og tog.

Og tilmed så har Kalundborg flere ting unikke ting at byde ind med som sammen med en Kattegatforbindelse vil gøre kommunen til det oplagte valg for erhvervslivet. Vi har Sjællands eneste dybvandshavn der ligger direkte ud til Europas vandmotorvej T-ruten, der forbinder Vest og Østeuropa.

Vi har verdens mest udviklede industrielle symbiose der tilbyder en fantastisk infrastruktur med adgang til billige ressourcer. De billige ressourcer kommer fordi vi kan samarbejde i Kalundborg. Det kan komme mange flere til gode i fremtidens grønne Danmark, hvis Danmark får en Kattegat forbindelse.

Sidste men ikke mindst, så har vi en helt fantastisk og unik natur med mange solskinstimer. Det vil gøre at folk også gerne vil bo i kommunen og udvikle den, som et rart sted at leve. Men for mange unge børnefamilier har vi brug for den gode infrastruktur, før de vil tage springet væk fra de vennerne i universitetsbyerne.

Men vi skal selvfølgelig også passe på naturen. Og derfor må det aldrig blive tilfældet at Røsnæs ødelægges af en motorvej. D.v.s. det helt unikke område på spidsen bør f.eks. være fredet. Men også andre steder skal der passes på. Derfor er det også sundt at mange er på vagt overfor hvad for konsekvenser en forbindelse kan få. Men forundersøgelsen og senere en VVM skal være med til at afklare hvordan og hvad der kan lade sig gøre. Så opfordringen må være, at lad os nu få konkretiseret en løsning, og så være på vagt bagefter, for hvilke forbedringer der er nødvendige som støjskærme, tunneler eller nedgravning.

For at sætte tingene på spidsen, så er visionen om Kattegatforbindelsen, muligheden for at vi kan få flyttet Kalundborg Kommune fra at være et udkantsområde til at være Danmarks centrum.

Lad os glæde os over at visionen lever og at den lige nu sætter en tyk streg under behovet for, at staten hellere i morgen end i overmorgen får prioriteret både motorvej og gode togforbindelser til Kalundborg.

Vil regeringen fjerne toget mellem Kalundborg og København?

Den sidende regering gør i denne tid hvad den kan, for at ødelægge den kollektive trafik i region Sjælland. Når det gælder Nordvestbanen så besluttede den daværende regering ellers at Nordvestbanen skulle elektricificeres og at der bygges en ny station øst i Kalundborg. Det sidste for at understøtte pendlertrafikken til de mange jobs i Kalundborgs industri.

Men regeringen og LA trafikminister Ole Birk Olesen hader tilsyneladende offentlig miljørigtig transport og har hang til dyre biler, hvor afgifterne lettes for de rige. Det viser han tydeligt ved at han har i ly af natten har nedprioriteret elektrificeringen fra Holbæk til Kalundborg. Det har han og regeringen fordi det forsinkede signalprogram gør at man er nødt til at immunisere det gamle signalsystem på strækningen, hvilket er en fordyrelse. Problemet er så bare at de bestilte elektriske lokomotiver der skal stå for regionaltogs trafikken på Sjælland i det næste årti ikke kan køre til Kalundborg. Hvad er så planen?

Jeg vil foreslå at man holder fast i gennemførelsen af elektrificeringen og gennemfører immunisering af det gamle signalsystem hele vejen til Kalundborg. Det vil sikre at investeringen i den nye station øst får den ønskede værdi, og så vil det sikre at de købte tog kan køre på de strækningen, som de er købt til. D.v.s. sammenhængene togtrafik imod syd og vest på Sjælland uden at gamle dielseltog skal ose sig vej ind igennem København eller at Nordvestbanen deles op i to. For at få råd til det, så venter vi med at opgradere til det nye signalsystem, til den ekstra udgift til immunisering er afskrevet.

Lokal motorvejsforkæmper genvalgt som folketingskandidat

Pressemeddelelse:

Det tidligere byrådsmedlem Jeppe Hedegaard Sørensen er netop blevet genvalgt som folketingskandidat i Radikale Venstres valgkreds for Kalundborg og Odsherred.

De Radikales formand for Valgkredsen Stig Nielsen er meget glad for at netop Jeppe Hedegaard Sørensen er valgt som folketingskandidat, der er bosiddende i valgkredsen og kende de lokale og regionale forhold og problemstillinger.

En mærkesag i Jeppe Hedegaards Sørensens politiske virke, har altid været at sikre god infrastruktur også uden for København. Det er ekstremt vigtigt, at region Sjællands første prioritet med at få rute 23 opgraderet til motorvej, bliver gennemført. Næst efter det, så skal rute 22 fra Rønnede, over Næstved og Slagelse til Kalundborg laves. Først når den er etableret hænger Sjælland også sammen på tværs med Lolland og Falster, hvilket vil løfte alt det der ligger vest for København.

”Folketinget bør prioritere decentral uddannelse, kultur og sundhed. Den voldsomme centralisering af politi og sygehuse, har haft en høj pris, for områderne, der har mistet. Vi er nødt til at have balancen tilbage og fokuserer på mulighederne i provinsen” siger Jeppe Hedegaard Sørensen.

Den lokale folketingskandidat ønsker en fast, men fair politik over for flygtninge. Der skal stilles krav før man kan nyde og kun reelle flygtninge skal kunne få opholdstilladelse i Danmark. Helt generelt er Jeppe træt af at høre på at det Radikale Venstre blot vil åbne grænserne. Det er der ingen partier der vil i dag. Vi skal blot være fair og faste, og så skal vi have ryddet op i alt det symbol politik DF og S tvinger igennem, som først og fremmest rammer danskere i deres ejet land eller hvis de har været udstationerede.

Jeppe Hedegaard Sørensen har et bankende hjerte for EU og alle andre samarbejder som Danmark deltager i. Ifølge den radikale folketingskandidat er samarbejde vejen frem for et lille land som Danmark. Vi kan ikke løse de store problemer selv, og i øvrigt levet Danmark af handel med den store verden. Vi er afhængige af at man mellem lande kan lave aftaler. Det Donald Trump har gang i lige nu er utroværdigt, og viser blot hvor galt det kan få, hvis alle lande er sig selv nærmest.

Danmark skal have kigget på arbejdsmarkedet. Det er blevet for konkurrence præget og vi har glemt, at der skal være plads til alle. Alt for mange mennesker går ned med stress.  F.eks. bør vi åbne for at den ene part i børnefamilier kan have retten til at gå ned i tid, når de har børn under en hvis alder. Vi skal også have ændret mentaliteten i jobcentrene, til at de skal hjælpe de syge. Det vil de ansatte gerne, men loven tvinger dem til at jagte og presse folk unødvendigt, så de bliver mere syge, i stedet for at de kan bidrage til samfundet.

Jeppe er født og opvokset i Kalundborg. Han er 42 år, uddannet ingeniør og arbejder som projekt leder i det private erhvervsliv. Privat lever Jeppe i en familie med 3 drenge på 6, 8 og 10 år. Jeppe nyder at være fysisk aktiv med løb og han er vild med vandet og nyder livet på og ved Kalundborg fjord. Helst i Kalundborg roklub, hvor han er et kendt ansigt, da han var formand i klubben 11 år op til han blev valgt ind i byrådet.

Hvordan får vi bedre skoler i kommunen?

Vi gør det for dårligt i dag. Vores karaktergennemsnit er tæt ved en karakter lavere end landsgennemsnittet. Det springer i øjnene er at vi har en gennemsnitslig klassekvotient på bare 19, hvilket jo burde være perfekt for god læring, når landsgennemsnittet er 22. Det koster ca. det samme som landsgennemsnittet 66.000 kr/barn at drive skole i Kalundborg, så hvad er det galt?

Der er det galt at vores lærere har haft kommunens højeste sygefraværd på grund af stress og og en svær proces med inklusion og skolereform. Og dertil kommer at vi bruger mange penge på meget små klasser og mursten. Kommunens skoler har siden kommunalreformen har ligget meget ulige fordelt ud over kommunen i forhold til hvor folk bord og hvor infrastrukturen er god.

Vi må handle, for et godt skolevæsen er for vigtigt, til at vi kan lade være. Det har betydning for bosætningen, da tilflyttere kigger på det. Det har betydning for vores udgifter til sociale ydelser når børnene bliver store. Det har betydning for arbejdsmiljøet på skolerne. Det har betydning for vores børns trivsel og meget mere.

En vigtig nøgle til at få succes er, at vi gør det i samarbejde. Derfor skal vi have genskabt en god samarbejdsånd med Danmarks Lærerforening og BUPL. Det Radikale Venstre foreslår at vi laver en samarbejdsaftale, hvor vi i fællesskab kigger på emner som vilkår (eks. flekstid), rekruttering, inklusion og efteruddannelse. Det vil også være ønskeligt om vi kan lave brede aftaler i byrådet om et så vigtigt emne.

Når vi snakker inklusion, så skal kommunen være mere service orienteret over for forældrene. Forældrene skal få følelsen af at de bliver hjulpet rundt i systemerne. Hvis en sagsbehandler stopper på en sag, så skal lederen kontakte forældrene med besked om at der er en ny sagsbehandler på, sådan at forældrene ikke for oplevelsen af et system, hvor de er ligegyldige. Vi skal vise at vi har de rigtige ressourcer og derfor skal den store knowhow i inklusionscentre og på Sigrid Undset skolen være mere tilgængelig ude på skolerne. Lærerne må ikke få følelsen af at deres udfordringer med et barn ikke kan løses.

Tallet 19 kan jeg ikke genkende fra mine børns skole Herredsåsen, hvor klasser på 28 ikke er ualmindelige. Forklaringen er at mange klasser er meget mindre end landsgennemsnittet på 22 og at vores skoler er gamle utætte og vedligeholdelsestunge, hvilket er rigtig dyrt. Og da vi tildeler de fleste penge til skolerne efter først og fremmest antallet af oprettede klasser, så er det meget forskel på hvor mange penge vi som kommune bruger på børnene. Et barn på en skole med store klasser for meget mindre for skattekronerne, end en med små.

Vi vil bruge færre penge på vedligehold, drift og mursten. Derfor vil jeg og det Radikale Venstre udvikle vores skolesystem. Det Radikale Venstre har konkret foreslået at flyve lidt op i helikopteren og kigge på, hvor vi kan ligge en ny skole, der ikke bare udvikler skolen, men et helt område. Vores første forslag er at bygge en ny skole mellem Gørlev og Kirke Helsinge. Den kan f.eks. bygges tæt ved rundkørslen på Slagelsevej, hvortil infrastrukturen er god.

Vi er overbeviste om at nye skoler betyder meget for fagligheden og trivslen. Vi kan placere dem, så vi udnytter vores ressourcer bedre i forhold til vores demografi. Vi er overbeviste om at vi kan løfte et helt område omkring Gørlev og Kirke Helsinge. Det vil blive meget attraktivt for bosætning, så en ny skole bør også følges op med planer for udstykning i området ved skolen.

Når vi vil udvikle, så er vi er helt klar over, at vi har flere mindre skoler i landsbyer, som næsten for enhver pris skal bevares som f.eks. Sejerø og Buerup.

 

 

Høng har det – Kalundborg har det – Skal gørlev have en ny skole?

Vi vil i det Radikale Venstre udvikle vores skolesystem. Et af vores forslag går på at lave en helt ny skole. Den kan f.eks. ligge mellem Gørlev og Kirke Helsinge. Vi tror at vi kan skabe en skole med perfekte rammer for moderne undervisning, hvor der er mere tid til det enkelte barn end i dag. Ved rundkørslen vil den ligge godt i forhold til infrastrukturen. Vi tror at en ny skole vil vil udvikle byområderne ved Gørlev og Kirke Helsinge så området igen bliver meget attraktiv som bosætningsområde. Vi tør tro på, at vi kan udvikle Kalundborg Kommunes skoler.

Vi skal fokusere på bosætning

Skal Kalundborg Kommune have succes i fremtiden, så er det nemlig en tvingende nødvendig at vi lykkes her.

Ca. 2/3 dele af vores unge mennesker forlader nemlig Kalundborg Kommune i forbindelse med deres uddannelse, og en stor del af dem vender aldrig tilbage. Disse mennesker skal erstattes. Og de skal helst erstattes af andre, som ønsker at få børn i Kalundborg Kommune og som vil arbejde på vores virksomheder.

Du og jeg skal vi spørge os selv. Hvad gør Kalundborg Kommune attraktiv for tilflyttere? Og hvad gør især Kalundborg Kommune attraktiv for yngre tilflyttere, der gerne vil have børn eller har mindre børn?

Svarende er lige til. Foruden de gode jobs vi har i kommunen, så ønsker de gode daginstitutioner med rimelige normeringer. De ønsker gode og moderne skoler. De ønsker en attraktiv handelsby, der er spændende at vise frem for venner og familie. De ønsker et kulturliv, hvor man ikke altid skal køre til en anden større by. De ønsker god infrastruktur til og fra kommunen, så en partner kan arbejde i en anden by.

Vi skal derfor satse på børn og unge. Vi skal arbejde sten hårdt, for at få en bedre infrastruktur ind og ud af kommunen, men også i kommunen. Vi skal turde satse på, at gøre vores hovedby og handelscentrum Kalundborg by spændende. Vi har chancen nu, for at være ambitiøse med en ny havnefront, der kan bindes flot sammen med centrum, og som kan rumme en masse kultur. Satser vi ikke i Kalundborg Centrum, så risikerer vi at tabe hele kampen om bosætning til Holbæk, der har bedre infrastruktur. De fører stort på point på grund af den bedre infrastruktur, til trods for det faktum, at Holbæk næsten ingen industri har.

Jeg vil Kalundborg.

Havnepark er ikke kørt af sporet

Toget kører bare ikke så hurtigt, som man kunne ønske. Jeg vil gerne supplere torsdagens artikel i Nordvestnyt med mine egne ord, da overskriften ”Havneparken kørt af sporet” kom til at fremstå forkert og som noget jeg skulle have udtalt.

Det er bestemt ikke tilfældet, at den er kørt af sporet. Der er sket fantastisk meget godt allerede, og de mange aktiviteter læner sig op ad et 12 tal. Der er ingen tvivl om, at der er vist en vej, hvor man kan se hvad området kan bruges til.

Mit budskab er alene, at vi skal være ambitiøse med at have en plan. Nu har vi været ambitiøse med en masse fantastisk borgerinddragelse, og det forpligter da det har givet store forventninger. Den plan man har fortalt til borgerne og til kommunalbestyrelsen 21. december 2016, var at vi august skulle have fremlagt en projektplan for havneparkens fremtidige funktioner. Det fik vi ikke. I en projektplan ville jeg forvente at kunne læse hvornår der vil være konkrete ting etableret, legeplads for små børn, et soppebad for børn, et havnebad, en svømme/polokajakbane, en scene til musik, et kulturhus, en ny promenade til Gidseløre, højvandssikring eller noget helt andet fulgt op med datoer for hvornår det kan stå færdigt. Det kom der ikke. Kommunalbestyrelsen og dermed borgerne fik alene fremlagt en såkaldt ramme, der ikke indeholder ret meget nyt, i forhold til, hvad vi har set i sagen i de sidste 2 år. Faktisk står der nu som anbefaling, at man i fremtiden skal have udarbejdet et skitseforslag, så man kan søge fonde. Det havde jeg forventet som en del af en projektplan.

Jeg har gjort medlemmer af den politiske styrregruppe opmærksom på, at vi som minimum, må have en opdateret tidsplan, så borgerne ved, hvad de skal vente hvornår. Det samme gentog jeg på kommunalbestyrelsesmødet og til avisens journalist. Det Radikale Venstre fuldstændigt faste i kødet på, at vores havnepark skal være ambitiøs og gerne med kulturhus. Mere drama er der ikke i det. Bekymringer har jeg både som borger der bruger vandsiden, samt som politiker.

Med håb om en fantastisk og ambitiøs havnepark, hvor Kalundborg by virkeligt får åbnet sig imod vores smukke Kalundborg Fjord og Houget.

Udvikling af hele Danmark fremfor afgiftslettelser

Hele Danmark har brug for god infrastruktur. Det er blevet mere tydeligt end nogensinde siden finanskrisen, hvor udviklingen har været skæv i Danmark. Det ses et tydeligt mønster i, at bosætning og boligpriser stiger mest, hvor infrastrukturen til de største byer er god.

Lad os binde Danmark sammen og sikre bedst mulig infrastruktur ud til alle hjørner i Danmark. Det sikrer at vi kan udvikle landet bredt. Dermed kan vi løfte i flok,  og på den måde er vi stærkest. Det vil sikre værdierne vi har skabt i hele landet, sådan at alle kan få glæde af de stigende ejendomspriser.

Hvis det skal være muligt, så skal vi ikke sætte afgiften på Storebæltsbroen ned eller sænke den på biler. Gør vi det, så er det kun en fordel for dem, der allerede har infrastruktur og skidt for dem, der har været bagerst i køen. Man kan sågar frygter at færgerne mellem både Sjællands Odde og Århus/Ebeltoft samt Spodsbjerg Tårs vil lukke, hvis ikke der bliver givet betydelig statsstøtte.

Med det vil jeg sige at regeringen med LA transportminister Ole Birk Olesen godt understøttet af Slagelses Willum Christensen er på en gal,  asocial og bagudskuende vej. De vil dem der har, og er ligeglade med dem, der ikke har også på transportområdet.

Lad os i stedet få Danmark bundet ordenligt sammen. Det Radikale Venstre har allerede med et flertal uden om regeringen sikret, at hele Sjællands hovedtognet elektrificeres til stor gavn for byer som Nykøbing Falster, Vordingborg, Næstved, Holbæk og Kalundborg, der ikke ligger på den fynske bane. Men vi skal også have lavet det sjællandske motorvejsnet udbygget. Der mangler 26 km på Kalundborg motorvejen. Vi skal have lavet den Sjællandske ringmotorvej fra Rønnede over Næstved og Slagelse til Kalundborg, som igen understøtter Lolland og den vedtagne Femern forbindelse. Og så skal vi fastholde ambitionen om at Danmark skal bindes sammen med 2 broer i stedet for 1, med en Kattegatforbindelse.

Ny lokal radikal folketingskandidat er valgt for Kalundborg og Odsherred

Det lokale byrådsmedlem Jeppe Hedegaard Sørensen blev onsdag aften valgt som ny folketingskandidat i Radikale Venstres valgkreds for Kalundborg og Odsherred. Emrah Tuncer fra Holbæk havde inden da pladsen som kandidat i både Holbæk og Kalundborg/Odsherred kredsen. Emrah vil nu koncentrere sig om at passe Holbæk kredsen.

Jeppe er født og opvokset i Kalundborg. Han er 40 år, uddannet ingeniør og arbejder som projekt leder i det private erhvervsliv. Privat lever Jeppe i en familie med 3 drenge på 5, 7 og 9 år. Jeppe nyder at være fysisk aktiv med løb og han er vildt med vandet i Kalundborg fjord. I Kalundborg roklub er han også et kendt ansigt- han var formand i klubben 11 år op til han blev valgt ind i byrådet.

Jeppes politiske engagement er født af de mange politiske diskussioner, han har oplevet i barndomshjemmet i Kalundborg. Her blev konservative og socialdemokratiske holdninger ofte diskuteret. Ståstedet for Jeppe er havnet på midten. Hjertet sidder på det rette sted og med sans for økonomisk ansvarlighed. Staten må godt tage styringen, når det gælder om, at skabe lige muligheder, og når de svageste skal hjælpes. Omvendt vægtes den personlige frihed meget højt. F.eks. skal der mere tillid tilbage til den enkelte på arbejdspladserne.

I Kalundborg Kommune er Jeppe kendt for hans store engagement for at få bygget rute 23 færdig. Han sidder i rute 23 styregruppen, hvor arbejdet koordineres på tværs af kommune og erhverv. Blandt andet arrangerede Jeppe at 3 radikale ministre var på lange besøg i sidste regeringsperiode, og var en bærende kraft, på at få den nye station øst bevilget, af den daværende regering. Jeppe er desuden kendt for sit store engagement i at byde tilflyttere velkomne og byudvikling, hvor han både før han blev valgt og efter, har blandet sig i hvordan Kalundborg Kommune bør udvikle sig, for at kunne klare konkurrencen med nabokommunerne og København.

Som folketingskandidat vil Jeppe der kæmpe for at fordele udviklingen ud over hele Sjælland. Især kræver det fokus på kultur, uddannelse og infrastruktur. Det skal være slut med at centralisere uddannelser. Der er brug for kultur helt ude i landsbyernes forsamlingshuse. Vi har brug at infrastrukturen også tænkes nyt.

Og hvordan med flygtninge? Jeppe ønsker en venlig politik over for asylansøgere i nød, men vil gerne stille fair krav til dem. Et helt basalt krav, er at de skal ville arbejde, hvis de kan, så de kan bidrage til samfundet. Men Danmark må ikke være en magnet for lykkeriddere, så har man ikke god grund til asyl eller et green card, så må man rejse hjem igen. Grænsebomme er decideret spild af ressourcer, da kriminelle og flygtninge bare kan gå eller sejle udenom. Vi skal løse de store problemer i samarbejde med EU, som det er sket med den nuværende flygtningekrise.

I den kommende tid, vil Jeppe sørge for at få besøgt bestyrelsen i Odsherred. Det er aftalt, at der skal kigges nærmere på den kommune i valgkredsen, og at den lokale kommuneforening vil hjælpe med det, ved formand Anders Holst.

Stig Nielsen udtaler:

”Som kredsformand glæder jeg mig over valget af en lokal kandidat, der både har erfaring fra det politiske, og indsigt i erhvervslivet. Kredsen er stor og strækker sig fra Odden til lidt nord for Slagelse og det var vigtigt for os at kandidaten netop kunne fokusere på det – uden at sætte de danske og europæiske dagsordener i parantes”

Også Kalundborgs lokalformand Hans Munk og Odsherreds lokalformand Anders Holst ser frem til samarbejdet:

”Vi glæder og til at intensivere samarbejdet i de to kommuneforeninger, gennem samarbejdet med en Folketingskandidat der vil prioritere de lokale indsatsområder og problemstillinger – uden at miste blikket for nationale dagsordener og europæiske ambitioner”